Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Antanas
Mozūraitis
Pedagogas
1910
Lukšiai, Šakių r.
1889
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Nuo 1910 m. dirbo mokytoju.
1924 m. lankė žemės ūkio kursus Fredoje.
1934-1936 m. dirbo Mažeikių pradinėje mokykloje Nr. 2.
1938-1939 m. dirbo Mažeikių pradinėje mokykloje Nr. 1.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918). Vilnius, 1970, p. 75
2. LCVA, f. 391, ap. 7, b. 6521, l. 375
3. https://mke.lt/index.php?title=Ma%C5%BEeiki%C5%B3_Tumo-Vai%C5%BEganto_prad%C5%BEios_mokykla&mobileaction=toggle_view_desktop