Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Motiejus
Banionis
Karininkas
1915
Gustaitynė, Prienų r.
1893
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1915 m. baigė Vilniaus karo mokyklą ir tarnavo jaunesniuoju karininku 109 atsargos batalione.
1916 m. buvo 177 pėstininkų Izborskio pulko kuopos vadu, suteiktas paporučikio laipsnis.
1917 m. Novoaleksandrovsko pulke ėjo kulkosvaidininkų komandos 9 kuopos vado pareigas (poručiko laispnis) ir buvo pristatytas štabskapitono laipsniui gauti.
1918 m. paskirtas Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos tiekimo skyriaus biuro vedėju, vėliau perkeltas į 2 pulką, po to vėl grąžintas ministeriją.
1919 m. karininko laipsnis pakeistas į majoro.
1920 m. paskirtas 12 pėstininkų pulko ūkio vedėju.
1921 m. pradėjo dirbti kariuomenės intendantūroje.
1926 m. pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 136-137