Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Adomas
Mitkus
1911
Virbališkiai, Kauno r.
1892
Rusija
1942
Adomas Mitkus
Svarbūs biografijos faktai

1911 metais baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1911 m. pradėjo mokytojauti Užbalių pradžios mokykloje (Vilkaviškio r.).
Dirbo Virbališkių ir Pyplių vidurinėse mokyklose (Kauno r.).
1926 m. paskirtas mokytojo ir mokyklos vedėjo pareigoms į Garliavos pradžios mokyklą, kur mokytojavo iki 1941 m.
1933-1940 m. tautininkų organizacijoje ėjo sekretoriaus, vėliau pirmininko pareigas.
1941 m. buvo areštuotas ir nuvežtas į Kauno geležinkelio stotį. Specialiu ešelonu slapta išgabentas į Sverdlovsko sritį. Ten nepaprastai žiauriai tardomas, kankinamas ir 1942 m. sušaudytas.

Bibliografija, kiti darbai

Priklausė tautininkų organizacijai. Buvo jaunalietuvių organizacijos narys, Šaulių sąjungos narys.

Apdovanojimai, įamžinimas

Garliavoje jo vardu pavadinta mokykla („Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla“, 2013 m.). Prie mokyklos atidengtas paminklinis akmuo (2010 m.).

Šaltiniai, publikacijos