Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Pranas
Mickevičius
1907
Pranas Mickevičius
Svarbūs biografijos faktai

1907 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 75
2. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos muziejuje