Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Mečys
Ragalinskis
1901
Mečys Ragalinskis
Svarbūs biografijos faktai

1901 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Fotografijos originalas saugomas Liudviko Butkevičiaus šeimos archyve