Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Matusevičius
Pedagogas, dėstytojas
1914
Kermušinė, Marijampolės r.
1894
Kaunas
1983
Juozas Matusevičius
Svarbūs biografijos faktai

1907 m. baigė Igliškėlio pradžios mokyklą.
1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo įvairiose pradinėse mokyklose.
Nuo 1920 m. mokytojavo Kauno vidurinėse mokyklose.
1920 m. Aukštuosiuose kursuose pradėjo matematikos studijas. Eksternu įgijęs brandos atestatą, nuo 1922 m. studijas tęsė Lietuvos universiteto Matematikos-fizikos skyriuje. Jį baigęs 1924 m., tapo diplomuotu mokytoju ir įgijo teisę dėstyti fiziką, matematiką, geografiją ir braižybą.
1924 m. buvo pakviestas mokytojauti į mokytojų profsąjungos išlaikomą Kėdainių mokytojų seminariją.
1927 m. persikėlė į Telšių mokytojų seminariją, tačiau dėl kairiųjų pažiūrų moksleivių užtarimo turėjo persikelti į Panevėžį. Čia pradžioje mokytojavo mokytojų seminarijoje, o vėliau – mergaičių ir berniukų gimnazijose.
1940 m. sovietinė administracija perkėlė į Kauną.
1945 m. jis buvo paskirtas Kauno 8-os gimnazijos direktoriumi. Visose mokyklose dėstė savo specialybės dalykus, bet daugiausiai fiziką.
1946 m. antraeilėse pareigose pradėjo dirbti Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros asistentu.
1947 m. jis iš gimnazijos direktoriaus pareigų atsistatydino ir buvo priimtas į Universiteto Fizikos katedrą pagrindinėms pareigoms.
1951 m. paskirtas dirbti vyr. dėstytoju. Dėstė bendrosios fizikos kursą. Jo mokslinio darbo kryptis – kosminiai spinduliai.
1970 m. jis išleistas į pensiją, paliekant valandiniu dėstytoju.
Palaidotas Marijampolės miesto kapinėse.

Bibliografija, kiti darbai

Kartu su kolegomis iš rusų kalbos vertė fizikos vadovėlius.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. https://emeritus.ktu.edu/people/matusevicius-juozas