Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Julius
Matulevičius
Knygnešys
1903
Veiveriai, Prienų r.
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1900-1903 m. atsigabendavo lietuviškos spaudos ir ją platindavo, tarp jų ir laikraštį „Darbininkų balsas“.
1903 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 116