Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Matas
Burdulis
Karininkas, pedagogas
1910
Išlandžiai, Lazdijų r.
1891
Šeštokai, Lazdijų r.
1978
Matas Burdulis
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1914 m. dalyvavo kovose su Vokietija ir Austrija. Vėliau tarnavo Semionovsko pulke raštininku.
1921 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę kaip karo valdininkas bei paskirtas Tiekimo viršininko valdybon jaunesniuoju padėjėju kuopos vado teisėmis. Vėliau perkeltas į Kontrolės skyrių laikinai einančio vyriausiojo revizoriaus pareigas.
1923 m. paleistas atsargą.
1937 m. suteiktas atsargos leitenanto laipsnis.
Mokytojavo Šeštokų ir Išlandžių mokyklose.

Apdovanojimai, įamžinimas

Sidabrinis Šv. Stanislavo ordinas su kaspinu (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 239-240
3. https://www.geni.com/people/Matas-Burdulis/6000000021677295253
4. https://sestokai.lazdijai.lm.lt/?page_id=9
5. https://ekalba.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze/Des%C4%97tninki%C5%A1k%C4%97?i=7e60fb9b-18a5-4cd2-9302-f92e37d81920
6. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje