Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Matas
Bagdonas
Pedagogas, redaktorius, žurnalistas
1913
Būbautiškės, Prienų r.
1895
Būbautiškės, Prienų r.
1957
Matas Bagdonas
Svarbūs biografijos faktai

Baigė Marijampolės gimnaziją.
1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1914-1915 m. studijavo Maskvos universiteto Matematikos fakultete.
Studijavo Vytauto Didžiojo universitete.
1915-1918 m. Vilniaus lietuvių gimnazijos matematikos ir fizikos mokytojas.
1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis.
1918-1919 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarnautojas.
1920 m. Berlyno universitete klausė matematikos kursą.
1921-1922 m. ir 1927-1928 m. dienraščio „Lietuva“ vyriausias redaktorius.
1921-1923 m. – Kauno Aušros gimnazijos mokytojas.
1922 m. Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos steigėjas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
1923 m. agentūros ELTA direktorius.
1923-1925 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje.
1935 m. „Lietuvos naujienos“ vienas iš redaktorių.

Bibliografija, kiti darbai

Spaudoje bendradarbiavo nuo 1910 m. Rašė į leidinius: „Aušrinė“, „Ateitis“, „Viltis“, „Vienybė Lietuvninkų“, „Lietuva“, „Trimitas“ ir kt. Pasirašydavo slapyvardžiu A. Vabalkšnis. Vėliau rašinius spausdino leidiniuose „Tauta“, „Laisvė“, „Karys“, „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“.
Parengė pirmąjį lietuvių kalba algebros vadovėlį „Algebros uždavinynas“ (1918 m., 1921 m.) ir padėjo išversti algebros teoriją, kurią išleido Lietuvių mokslo draugija.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 48
3. Vaclovas Biržiška. Lietuviškoji enciklopedija. Kaunas: Spaudos Fondas, 1934, t. 2, p. 666
4. https://www.geni.com/people/Matas-Bagdonas/6000000015834171081
5. https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Matas_Bagdonas_(1895-1957)_02.jpg
6. https://www.limis.lt/valuables/e/805318/210000006199899?searchId=28748639