Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Mačiulaitis
Karininkas
1910
Rukšnių k., Šakių r.
1891
Šakiai
1945
Jonas Mačiulaitis
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Iki 1914 m. mokytojavo Senųjų Zypliuose (Šakių r.).
1914 m. pradėjo tarnybą Rusijos kariuomenės Marijampolės karo viršininko komandoje.
1915 m. paskirtas į 68 atsargos batalioną Vilniuje. Baigė Oranienbaumo praporščikų mokyklą ir tarnavo 90 atsargos batalione Saratove jaunesniuoju karininku, vėliau 3 Rygos pasienio pulke kuopos vadu.
Dalyvavo I pasauliniame kare.
1916-1918 m. buvo vokiečių nelaisvėje.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno miesto komendantūros 3 kuopos vadu, vėliau bataliono vadu, po to – komendanto antruoju, vėliau pirmuoju padėjėju. Vadovavo lenkų slaptos karinės organizacijos POW likvidavimui Kaune. Suteiktas pėstininkų kapitono laipsnis.
1920 m. paskirtas eiti Kauno miesto ir apskrities komendanto pareigas (patvirtintas 1921 m.).
1922 m. paskirtas geležinkelių karo viršininku. Pakeltas į majorus.
1923 m. paskirtas Generalinio kariuomenės štabo Susisiekimo skyriaus viršininku.
1926 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus, pavesta vadovauti Rikiuotės skyriui.
1928 m. paskirtas Vyriausiojo kariuomenės štabo Administracijos valdybos viršininku.
1929 m. paskirtas Kariuomenės vidaus tarnybos statuto priežiūros komisijos pirmininku. Pakeltas į pulkininkus.
Buvo Tarpžinybinių ordinų komisijos vicepirmininkas.
Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą.
1934 m. paskirtas ypatingų reikalų karininku prie Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininko.
1935 m. dėl ligos paleistas į dimisiją.
1945 m. mirė. Palaidotas Šakių kapinėse.

Bibliografija, kiti darbai

II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1926 m.)
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas (1931 m.)
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, t. 5, p. 126-127
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis