Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Liaukevičius (Levkevičius)
Pedagogas, knygnešys
1900
Vieštartai, Lazdijų r.
1880
Lazdijai
1921
Juozas Liaukevičius
Svarbūs biografijos faktai

Pradžios mokyklą baigė Lazdijuose.
1900 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Dvejus metus mokytojavo Kučiūnuose (Lazdijų r.).
Ketverius metus mokytojavo Jiestrakyje (Prienų r.).
Iš Jiestrakio perkeltas į Lenkijos kaimo mokyklą (netoli Varšuvos).
Vėliau mokytojavo Graužiniuose (Vilkaviškio r.), Veiveriuose (Prienų r.). Mokiniams diegė lietuvybę.
Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare.
Atkūrus Lietuvos valstybę apsigyveno Lazdijuose ir dirbo policijoje.

Bibliografija, kiti darbai

Iš knygnešių gaudavo lietuviškų knygų, pats jas skaitydavo ir duodavo patikimiems mokiniams.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 267
3. https://www.geni.com/people/Juozas-Liaukevi%C4%8Dius/6000000040870564832