Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Leonas
Gustaitis
Karininkas, pedagogas, redaktorius
1915
Jiestrakis, Prienų r.
1897
Karaganda, Kazachstanas
1942
Leonas Gustaitis
Svarbūs biografijos faktai

1908 m. baigė pradžios mokyklą.
1912-1915 m. studijavo ir baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1917 m. dirbo mokytojų Devynduonių (Kėdainių r.) pradinėje mokykloje.
1918 m. mokytojų kursuose dėstė lietuvių kalbą.
1919 m. įstojo į  Lietuvos kariuomenės savanorių gretas (paskirtas į Kėdainių komendatūrą).
1919 m. baigė Kauno karo mokyklą, suteiktas leitenanto laipsnis.
1920 m. dalyvavo mūšiuose prieš lenkus.
1920-1923 m. Šeštojo pėstininkų pulko kuopų vadas.
1926 m. baigė aukštųjų karininkų kursus.
1926-1927 m. Devintojo pėstininkų pulko vyresnysis karininkas, kuopos vadas.
1927 m. pakeltas į kapitonus bei perkeltas į karo mokslo valdybą, paskirtas vadovėlių rengėju.
1928 m. pakeltas į majorus.
1932 m. baigė Italijos generalinio štabo akademiją bei paskirtas Lietuvos generalinio štabo valdybą, suteiktos generalinio štabo karininko teisės.
1934 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus, paskirtas karo mokyklos etatiniu lektoriumi.
1935 m. paskirtas 1 pėstininkų pulko vadu.
1936 m. pakeltas į generalinio štabo pulkininkus.
1940 m. sausio 10 d. paskirtas 1 pėstininkų divizijos štabo viršininku.
1940 m. rugsėjo 12 d. (sovietų okupacijos metu ), likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas Raudonosios armijos 179 šaulių divizijos štabo viršininku.
1940 m. gruodžio 29 d. suimtas Vilniuje.
1941 išvežtas į Rygą, vėliau į Petropavlovską Kazachijoje bei Ypatingojo pasitarimo nuteistas kalėti 8 metus.
1942 balandžio 4 d. žuvo lageryje.

Bibliografija, kiti darbai

Parengė kariūnams skirtą studiją „1918 m. vokiečių puolimas Vakarų fronte“.
Žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorių kolegijos narys.
1928 m. žurnalo „Karys“ redaktorius.

Apdovanojimai, įamžinimas

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1928 m.)
1937 m. Gedimino 3 laipsnio ordinas (1937 m.)
Latvijos Trijų žvaigždžių 3 laipsnio ordinas (1938 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Latvijos išvadavimo karo 10 metų sukakties minėjimo medalis (1929 m.)
„Jaunosios Lietuvos“ Trijų liepsnų 2 laipsnio ordinas (1938 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 255-256
3. https://www.vle.lt/straipsnis/leonas-gustaitis
4. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje