Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Kazys
Lekeckas
Pedagogas
1896
Šilavotas, Prienų r.
1877
Garliava, Kauno r.
1944
Kazys Lekeckas
Svarbūs biografijos faktai

1896 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Lenkijoje.
Nuo 1907 m. Kauno komercijos mokyklos dėstytojas.
1907-1908 m. „Vilniaus žiniose“ Baltraus Dagilio slapyvardžiu išspausdino keletą apsakymėlių.
Priartėjus Pirmojo pasaulinio karo frontui pasitraukė į Rusiją, dirbo lietuvių organizacijose nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1915-1918 m. Riazanėje (Rusija) buvo „Grūdo“ draugijos įgaliotinis. Dalyvavo Lietuvos socialistų liaudininkų sąjungos veikloje.
1918 m. grįžo į Lietuvą, dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje.
Nuo 1918 m. Socialinės apsaugos departamento direktorius.
Nuo 1919 m. Krašto apsaugos ministerijos revizijos departamento direktorius.
1920 m. gegužės 15 d. – 1920 m. rugsėjo 12 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas IV (Telšių) rinkimų apygardoje, seime priklausė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai. 1920 m. iš Seimo pasitraukė.
1920-1932 m. iki pensijos tarnavo Valstybės kontrolės struktūrose.
1937 m. apsigyveno savo ūkyje Garliavoje.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo laikraščiuose „Vilniaus žinios“, „Lietuvos žinios“.

Šaltiniai, publikacijos