Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Lazauskas
Pedagogas, rašytojas
1911
Daukšiai, Marijampolės r.
1892
Kaunas
1970
Juozas Lazauskas
Svarbūs biografijos faktai

1911 baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1911-1922 m. mokytojavo Vilkaviškio pradinėse mokyklose.
1922-1923 mokytojavo Telšių mokytojų seminarijoje.
1923-1924 m. mokytojavo Dotnuvos žemės ūkio technikume.
1924-1926 m. mokytojavo Kėdainių mokytojų seminarijoje.
1926 m. baigė Lietuvos universitetą.
1926-1946 m. mokytojavo Kauno pradinėje mokykloje.
Iki 1940 m. knygų leidybos bendrovės „Spaudos fondas“ redaktorius.
1942 m. baigė Vilniaus universitetą, Humanitarinių mokslų fakulteto filosofijos skyriaus mokslus.
Okupacijos metais padėjo gelbėti žydus.
1946-1949 m. Pedagoginės literatūros leidyklos ir Enciklopedijų, žodynų ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius.
1950-1952 m. mokytojavo Kauno XIV vidurinėje mokykloje. Dėstė ne tik lietuvių kalbą, bet ir logiką, psichologiją.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė vadovėlių, rengimo metodikos darbų: „Dėl elementoriaus metodikos“ (1925 m.), „Iš ko reiktų vertinti elementoriai ir kaip elementoriumi naudotis“ (1930 m.), „Apie gyvų žodžių rašymo skaitymo metodą“ (1931 m.), elementorių „Pelėda, norim skaitom, norim rašom“ (su dailininku J. J. Burba, 1933 m.) vaikų darželiams, elementorių „Mano knygelės“ (su J. Ambraška, 1938 m.) nelietuvių mokykloms, „Lietuvių kalbos gramatiką“ (1938 m.).
1932 m. ir 1934 m. išspausdino atskirą knygelę „Principinės liaudininkų idėjos“.
Bendradarbiavo žurnaluose: „Mokykla ir gyvenimas“ (1933-1934 m. redaktorius), „Varpas“, „Lietuvos žinios“, „Jaunimas“, „Kultūra“, „Gimtoji kalba“ (slapyvardžiai Aras Besparnis, Homo Religiosus, J. Mantvila).
Dalyvavo Lietuvos mokytojų profsąjungos, valstiečių liaudininkų, Lietuvių kalbos draugijos veikloje.
Šešiasdešimtmetis J. Lazauskas ir pensininikas būdamas rankų nenuleido, ėmėsi talkinti akademikui K. Bieliukui – redagavo jo mokslinių darbų rankraščius. Rašė atsiminimus. Įdomiausi iš jų – 1961 m. paskelbti atsiminimai kaip jo lankytasi pas Joną Jablonskį.

Apdovanojimai, įamžinimas

A. Smetona jį apdovanojo „Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medaliu“ (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-lazauskas
3. http://mokslolietuva.lt/2012/02/juozas-lazauskas-pedagogas-vadoveliu-autorius-lituanistas-filosofas-redaktorius
4. https://www.geni.com/people/Juozas-Lazauskas/6000000022266303537
5. Fotografijos originalas saugomas Lietuvos švietimo muziejaus archyve