Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Jonas (Ferdinandas)
Kynas (Kinas)
Pedagogas
1912
Jurkšai, Vilkaviškio r.
1893
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1912 m. paskirtas į Prapuolenių pradžios mokyklą (Vilkaviškio r.).
1914 m. paskirtas į Gelgaudiškio pradžios mokyklą (Šakių r.).
1918 m. paskirtas į Pilviškių pradžios mokyklą (Vilkaviškio r.).
Nuo 1918 m. Prapuolenių pradžios mokykloje ėjo mokytojo pareigas.
1922 m. perkeltas į Pilviškių vokiečių pradžios mokyklą vedėju. Dėstė vokiečių kalbą ir evangelikų tikybą.
1926 m. atleistas iš Pilviškių pradžios mokyklos vedėjo pareigų, liko dirbti mokytoju.
1931 m. perkeltas į Kaišiadorių vidurinę mokyklą mokytoju.
1938 m. jo paties prašymu perkeliamas į Zūbiškių pradžios mokyklą vedėju (Kaišiadorių r.).

Bibliografija, kiti darbai

Buvo įsigijęs Zūbiškių dvaro ūkį.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 73
2. https://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Kynas_Jonas_Ferdinandas
3. LCVA. F. 1967. Ap. 2. B. 28. L. 1, 2. Jono Kyno tarnybos lapas
4. LCVA. F. 1734. Ap. 3. B. 1734. L. 320. Zūbiškių pradžios mokyklos lankymo apyskaita