Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Augustas
Kynas (Kinas)
Karininkas, pedagogas
1914
Vilkeliškių k., Šakių r.
1895
Augustas Kynas
Svarbūs biografijos faktai

1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Po baigimo mokytojavo.
I pasaulinio karo metu pašauktas į Rusijos kariuomenę.
Baigė Aleksandro karo mokyklą Maskvoje.
1916-1917 m. tarnavo 10 Užamūrės pulko 249 atskirojo bataliono ryšių komandos viršininku, kuopos vadu.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų pulko laikinai einančio ryšių komandos viršininko pareigas, vėliau 6 ir 4 kuopos jaunesnysis karininkas. Po to paskirtas ryšių komandos viršininku, suteiktas pėstininkų kapitono laipsnis. Paskirtas pulko komendantu.
1919 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Panevėžio, Daugpilio, buvo sužeistas. Vėliau dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais.
1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.
1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus (I laida). Buvo perkeltas į Karo mokyklą, vėliau – į 6 kuopą.
1923 m. paskirtas ūkio kuopos vadu.
1923 m. dalyvavo Klaipėdos išvadavime.
1924 m. paskirtas Karo mokyklos adjutantu.
1925 m. 9 kuopos vadu, pakeltas į majorus.
1926 m. paskirtas 2 kuopos vyresniuoju karininku.
1927 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus ir pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.
Dirbo žemės ūkio mašinų fabrike.

Apdovanojimai, įamžinimas

Šv. Anos 4 laipsnio ordinas (iki 1918 m.)
Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinas su kardais (iki 1918 m.)
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinas (1919 m.).
Klaipėdos išvadavimo bronzos medalis (1929 m.)
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 73
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 223-224
3. https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000002741241?searchId=22608541
4. https://www.atviraklaipeda.lt/2022/10/09/vienas-svarbiausiu-atsisaukimu-lietuvos-istorijoje-broliai-sauliai