Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Kuklierius
Karininkas
1917
Veiveriai, Prienų r.
1896
Vidugiriai, Lenkija
1920
Jonas Kuklierius
Svarbūs biografijos faktai

1917 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Baigė mokytojų institutą Voroneže.
1918 m. grįžo į Lietuvą.
1919 m. baigė Karo mokyklą (II laida) ir buvo suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis bei paskirtas 6 pėstininkų pulko 2 kulkosvaidžių kuopos jaunesniuoju karininku.
1920 m. paskirtas kuopos vadu.
Dalyvavo nepriklausomybės kovose.
1920 m. žuvo kovojant su lenkais prie Vidugirių k., Seinų fronte. Palaidotas Veiverių kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

I rūšies 1 laipsnio Vyties kryžius (1921 m., po mirties)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 73
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 304