Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Stasys
Keturakis
Karininkas
1898
Garliava, Kauno r.
1879
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1898 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų pulko mokymo karininku. Vėliau perkeltas į 2 atsargos batalioną, suteiktas pėstininkų kapitono laipsnis.
1920 m. perkeltas į 8 pėstininkų pulką 6 kuopos vadu, vėliau Kariuomenės intendantūros skyrių tiekimo viršininko valdybon.
1922 m. išbrauktas iš kariuomenės sąrašų (kaip pabėgęs).

Šaltiniai, publikacijos

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 215