Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Kazys
Garmus
Mokytojas, knygnešys
1907
Antakalnis, Prienų r.
Kazys Garmus
Svarbūs biografijos faktai

1907 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Pakuonio mokyklos mokytojas.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. http://pakuonioparapija.lt/istorija
3. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje