Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Stasys
Kairiūkštis
Pedagogas
1907
Seinai, Lenkija
1889
Gulagas, Rusijos federacija
1942
Stasys Kairiūkštis
Svarbūs biografijos faktai

1907 baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos mokyklų inspektorius.
Kauno VI gimnazijos direktorius.
Kaišiadorių gimnazijos mokytojas ir direktorius.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. https://www.geni.com/people/Stasys-Kairi%C5%ABk%C5%A1tis/6000000125238421822
3. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje