Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Jurgis
Žilinskas
Knygnešys
1868
Trakiškė, Kazlų Rūdos sav.
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1868 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Platino lietuviškas knygas Marijampolės apskrityje.
1893 m. policija iš jo atėmė dvylika lietuviškų knygų, skirtų platinimui.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 80
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 545