Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Jurgis
Grybauskas
Karininkas, pedagogas
1896
Girininkas, Prienų r.
1877
JAV
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1896 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Lenkijoje.
1906 m. paskirtas mokytoju į Kelmės dviklasę mokyklą.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1915 m. suteiktas karo valdininko laipsnis.
1917 m. paskirtas 6 bataliono 28 transporto kuopos būrio vadu.
1919 m. kaip karo valdininkas mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Tiekimo skyrių kanceliarijos raštvedžiu. Vėliau – kanceliarijos viršininko padėjėjas, kanceliarijos viršininkas.
1921 m. perkeltas į Intendantūros skyrių, paskirtas Centrinio maisto sandėlio viršininku.
1926 m. suteiktas administracijos (B kategorijos) kapitono laipsnis.
1927 m. pačiam prašant paleistas atsargą.
1928 m. paleistas į dimisiją.
Mokytojavo Kaune.
Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.

Šaltiniai, publikacijos

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 208-209