Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jurgis
Damarodas
Karininkas, pedagogas
1918
Sarginė, Prienų r.
1897
Čikaga, JAV
1965
Jurgis Damarodas
Svarbūs biografijos faktai

1918 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1918 m. pradėjo dirbti Spaudos biuro propagandos skyriuje, platino valstybės paskolos lakštus.
1921 m. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo žvalgybos skyriuje, suteiktas karo valdininko laipsnis.
1923 m. paleistas į atsargą, Vidaus reikalų ministerijos valdininku.
1924 m. pradėjo mokytojauti Marijampolėje.
1928 m. suteiktas atsargos leitenanto laipsnis.
Nuo 1929 m. Marijampolės valsčiaus Mokolų pradinės mokyklos vedėjas.
1931 m. atsargos leitenanto laipsnis pakeistas į atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą buvo suimtas, kalintas Marijampolėje. Kilus Vokietijos-SSRS karui išlaisvintas.
1941 m. ištremtas į Čeremšanką, Solonešnojės rajone, Altajaus krašte.
Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.
1965 m. mirė Čikagoje.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 24.
3. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, t. 9, p. 147.
4. J. Domarodo nekrologas. Draugas, 1965 m. liepos 22 d. Nr, 170, p. 7 (prieiga per internetą: http://www.draugas.org/archive/1965_reg/1965-07-22-DRAUGAS.pdf)