Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Juozas
Lukoševičius
Karininkas
1918
Gyviai, Prienų r.
1897
Juozas Lukoševčius
Svarbūs biografijos faktai

1918 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1920 m. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
1921 m. baigė Karo mokyklą (IV laida), buvo suteiktas inžinieriaus leitenanto laipsnis, paskirtas į Autobatalioną.
1922 m. perkeltas į bataliono dirbtuves, paskirtas mokomosios kuopos 1 būrio vadu.
1925 m. dėl ligos iš kariuomenės paleistas į atsargą.
1928 m. paleistas į dimisiją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, t. 5, p. 102
3. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje