Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Geniušas
Pedagogas, rašytojas
1912
Navickai, Alytaus r.
1892
Kaunas
1948
Juozas Geniušas
Svarbūs biografijos faktai

1912 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo Lenkijos, per I pasaulinį karą Poltavos gubernijos ir Petrogrado pradžios mokyklose.
1917 m. Petrograde baigė ikimokyklinio auklėjimo kursus.
1918 m. studijavo Petrogrado pedagoginiame institute pedagogiką ir istoriją.
1921 m. grįžęs į Lietuvą mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, nuo 1925 m. – Lietuvos mokytojų seminarijoje Kėdainiuose.
Nuo 1925 dar studijavo Lietuvos universitete istoriją.
Dalyvavo Lietuvos mokytojų profsąjungos, valstiečių liaudininkų ir Lietuvos jaunimo sąjungos veikloje.
Po Gruodžio septynioliktosios perversmo atleistas iš mokytojo pareigų, 1927 m. įkalintas.
Vėliau dirbo Kauno miesto Švietimo skyriuje.
1930 m. vienas Lietuvos vaikų teatro draugijos organizatorių.
1931-1940 m. Kaune vadovavo Lietuvos moterų globos komiteto mokyklai.
1940-1941 m. dirbo Švietimo liaudies komisariate.
1941-1944 m. dirbo Kauno amatų mokykloje.
Nuo 1944 m. Kauno mokytojų seminarijos direktorius.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė lietuvių kalbos ir istorijos vadovėlių, knygų muzikinio ir scenos ugdymo klausimais: „Mokykla ir visuomenės tvarka“ (kartu su Pavel Blonskij, 1919 m.), „Epizodiškojo istorijos kurso metodika“ (1927 m.), „Ryškusis skaitymas“ (1928 m.), „Dramatizacija ir įscenavimas: Mokymo auklėjimo priemonė“ (1929 m.), „Radijo pašnekesiai su mokytojais ir tėvais“ (1930 m.), „Literatūros chrestomatija“ (1930 m., 1939 m.), „Mokykla ir gyvenimas“ (1931 m.), „Podręcznik historii Litwy“ (1937 m.), „Istorijos vadovėlis“ (1939 m., 1940 m.), „Lietuvių kalbos gramatikos ir rašybos vadovėlis socialinėms amatų, prekybos mokykloms, suaugusiųjų kursams“.
Parašė scenos veikalėlių vaikams: „Sapnas Velykų naktį ir paparčio žiedas“ (1918 m.), „Scenos vaizdeliai vaikų teatrui“ (1924 m.).
J. Visgino slapyvardžiu išleido romaną Laisvės alėja (1935 m.).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-geniusas
3. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 148
4. https://www.limis.lt/valuables?query=%7B%22text%22:%22Juozas%20Geniu%C5%A1as%22%7D
5. https://www.geni.com/people/Juozas-Geniu%C5%A1as/6000000004750242001
6. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje