Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Burba
Pedagogas, knygnešys
1901
Stolaukis, Vilkaviškio r.
1881
Raguva, Panevėžio r.
1921
Juozas Burba
Svarbūs biografijos faktai

Baigė Pajevonio valdinę mokyklą.
1901 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Nuo 1901-1903 m. mokytojavo Smalėnuose (Lenkija).
1903-1906 m. mokytojavo Liublino gubernijoje (Lenkija).
Vėliau grįžo mokytojauti į Lietuvą. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą, bendradarbiavo spaudoje.
1905-1915 m. mokytojavo Troškūnų pradžios mokykloje.
1918 m. dirbo Andrioniškio pradžios mokyklos vedėju.
Jo iniciatyva įkurta Raguvos progimnazija. Juozas Burba buvo pirmasis šios progimnazijos direktorius.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo rašydamas straipsnius leidiniuose: „Vilniaus žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuvos žinios“ ir kt.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. https://www.vilkaviskis.rvb.lt/images/pdf/krastotyra/vilkaviskio_krasto_knygnesiai.pdf
3. https://etnografijavilkaviskis.lt/burba-juozas-pajevonio-vls
4. https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Burba_(1881)
5. https://lietuvai.lt/wiki/Raguvos_gimnazija
6. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 92
7. Fotografijos originalas saugomas Liudviko Butkevičiaus šeimos archyve