Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Juozas
Balčiūnas
1901
Juozas Balciunas
Svarbūs biografijos faktai

1901 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Fotografijos originalas saugomas Liudviko Butkevičiaus šeimos archyve