Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vladas
Juozaitis
Karininkas, pedagogas
1914
Prienai
1890
Kaunas
1974
Vladas Juozaitis
Svarbūs biografijos faktai

1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1916 m. Petrograde baigė Vladimiro karo mokyklą, paskirtas atskirojo 162 pulko kuopos vadu. Vėliau tarnavo 38 Sibiro šaulių pulke, turėjo paporučikio laipsnį.
1918-1919 m. mokytojavo Mačiūnų (Prienų r.) pradinėje mokykloje.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo mokyklą ir ėjo jaunesniojo, o vėliau vyresniojo instruktoriaus pareigas. Vėliau paskirtas 1 kuopos 2 būrio vyresniuoju karininku, suteiktas kapitono laipsnis.
1920 m. paskirtas kuopos vadu.
1923 m. pakeltas į majorus. Baigė Aukštuosius karininkų kursus (III laida).
1927 m. paleistas į atsargą.
1927-1929 m. mokytojavo, buvo Pašventupio (Prienų r.) pradinės mokyklos vedėju.
1929 m. tarnavo pasienio policijoje Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.).
1945-1946 m. mobilizuotas į Raudonąją armiją.
Pokariu dirbo parduotuvėje Kulautuvoje, Kauno mielių fabrike.
1974 m. mirė Kaune, palaidotas Romainių kapinėse.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 103-104
3. https://kam.lt/wp-content/uploads/2022/03/kvalifikacijos-kelimo-sistema-1919-1940_1-dalis.pdf