Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Julius
Greimas
Pedagogas, politikas
1902
Šilavotas, Prienų r.
1882
Rešotai, Rusija
1942
Julius Greimas
Svarbūs biografijos faktai

Julius Greimas pradinį išsilavinimą įgijo Veiverių trimetėje mokykloje, kurioje mokiniai buvo rengiami stoti į mokytojų seminariją.
1902 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Sobkovo pradžios mokykloje, Šimonyse.
1910 m. Veiveriuose susituokė su Konstancija Mickevičiūte. Vėliau buvo paskirtas mokytojauti į Juodupėnus, Kunigiškius.
Pirmojo pasaulinio karo metais Greimų šeima įsikūrė Tuloje. Julius Greimas mokytojavo lietuvių pabėgėlių mokykloje.
1917 m. Tuloje gimė sūnus Algirdas Julius – vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas.
1918 m. Greimų šeima grįžo į Lietuvą. Įsikūrė Kupiškyje, kur dirbo miesto tarybos sekretoriumi bei progimnazijos mokytoju.
1927 m. persikėlė į Šiaulius.
1931 m. atvyko gyventi į Marijampolę. Čia ėjo mokyklų inspektoriaus pareigas.
1935-1940 m. Julius Greimas ėjo Prienų miesto burmistro pareigas.
Buvo ir Lietuvių tautininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas.
Per pirmuosius masinius trėmimus Julius Greimas buvo ištremtas į Krasnojarsko sritį, kur mirė 1942 m.

Apdovanojimai, įamžinimas

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. Trijų liepsnų ordinu (II laipsnio), Šaulių žvaigždės ordinu, Sidabro medaliu „Už ryžtingumą“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu už nuopelnus Prienams ir pasaulio mokslui 2010 m. tiltas per Nemuną pavadintas Greimų vardu.

Šaltiniai, publikacijos