Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Jonikaitis
Gydytojas, rašytojas
1901
Sintautai, Šakių r.
1880
Berlynas, Vokietija
1922
Jonas Jonikaitis
Svarbūs biografijos faktai

1901 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Atvykęs į JAV, studijavo mediciną Lojolos universitete (Čikaga).
Dirbo ligoninėje New Yorke (JAV), vėliau išvyko į Lietuvą.
Nuo 1915 m. aktyvus ALDD (Amerikos lietuvių daktarų draugija) narys, 1917-1918 m. jos pirmininkas.
Kiek pabuvęs Lietuvoje nuvyko į Berlyną. Apsirgo plaučių uždegimu ir meningitu, ir 1922 m. mirė.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė: „Ne tu kalčiausis“ (1906 m.).
Pirmojo pasaulinio karo metu buvo „Ateities“ laikraščio bendradarbis.

Šaltiniai, publikacijos