Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Kazys
Jonavičius (Janavičius)
Karininkas
1909
Šventežeris, Lazdijų r.
1890
Kaunas
1932
Kazys Jonavičius
Svarbūs biografijos faktai

1909 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1915 m. baigė Poltavos vairuotojų mokyklą Rusijoje.
1916 m. baigė Vilniaus karo mokyklą.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje. Dalyvavo kautynėse rumunų fronte, buvo sužeistas, apnuodytas dujomis.
1917 m. suteiktas paporučikio laipsnis.
Po 1917 m. revoliucijos Rusijoje tarnavo Raudonojoje armijoje, buvo kuopos vadas.
1921 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas autobataliono mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku.
1922 m. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas autobataliono komandos viršininku.
1923 m. paskirtas 1 autokuopos vyresniuoju karininku.
1925 m. pakeltas į kapitonus.
1926 m., likvidavus Autobatalioną, paskirtas į Technikos pulką.
1927 m. paskirtas autokuopos technikos sandėlio ir autodepo viršininku.
1930 m. pakeltas į majorus, dėl ligos paleistas į dimisiją.
1932 m. mirė, palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse Kaune.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 85