Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas Juozas
Palukaitis
Pedagogas, knygnešys
1904
Skindeliškė, Kazlų Rūdos sav.
1885
Upytė, Panevėžio r.
1918
Jonas Juozas Palukaitis
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Višakio Rūdos pradžios mokykloje.
Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 1904 m. ją baigė.
1904-1906 m. mokytojavo privačiai.
1906-1911 m. mokytojavo Kretingoje, Luokėje (Telšių r.).
1911-1917 m. mokytojavo Naujamiestyje (Panevėžio r.).
1917-1918 m. mokytojavo Upytėje (Panevėžio r.).

Bibliografija, kiti darbai

Paskelbė straipsnių „Vilniaus žiniose“, „Mokykloje“, „Aušrinėje“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“ ir kt. J.Višakio, Višakėlio slapyvardžiais.
Išleido elementorių „Žiburėlis“ (1918 m.), brošiūrų blaivybės klausimais, parašė eilėraščių.
Platino lietuvišką spaudą, rinko tautosaką.
Steigė bibliotekas. Aktyviai dalyvavo blaivybės sąjūdyje.

Apdovanojimai, įamžinimas

Naujamiesčio kapinėse (Panevėžio r.) pastatytas antkapinis paminklas.

Šaltiniai, publikacijos

1. https://paneveziokrastas.pavb.lt/personalija/palukaitis-jonas-juozas
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 348
3. http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Palukaitis_Jonas_Juozas.htm
4. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
5. https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/ATMINTIES-SPALV-RETROSPEKTYVA-NUAJAS_2.pdf
6. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
7. Fotografijos originalas saugomas Lietuvos švietimo muziejaus archyve