Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Eidukas
Karininkas, pedagogas
1913
Jurgežeriai, Kalvarijos r.
1892
Čeremuškinas, Rusijos federacija
1919
Jonas Eidukas
Svarbūs biografijos faktai

1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Dirbo mokytoju Viešintose.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 7 armijos 101 pėstininkų pulke.
1915 m. baigė Irkutsko 2 praporščikų mokyklą, suteiktas karininko laipsnis.
Dalyvavo kovose su vokiečiais ir austrais, Galicijoje buvo sužeistas.
1918 m. būdamas paporučikis demobilizuotas iš 280 pėstininkų pulko, įstojo į Rytų Sibire formuojamą 5 lenkų diviziją.
1919 m. perėjo į Atskirąjį Vytauto Didžiojo lietuvių batalioną, ėjo kuopos vado pareigas. Batalionas saugojo Čerepanovo geležinkelio ruožą. Batalione įvykus „raudonųjų“ vadovaujamam sukilimui karininkai buvo suimti ir Čeremuškino bažnytkaimyje penki lietuviai karininkai (tarp jų ir Jonas Eidukas) ir trys kareiviai užkapoti kardais.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 102-103
3. https://www.xxiamzius.lt/numeriai/2015/12/11/istving_01.html