Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Daniliauskas
Karininkas, žemėtvarkininkas
1903
Sintautai, Šakių r.
1885
Kaunas
1957
Daniliauskas Jonas
Svarbūs biografijos faktai

1903 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1906 m. Rusijoje baigė Gori Gorkų matininkų mokyklą. Dirbo žemėtvarkininku Volynės gubernijoje.
1906-1907 m. laisvai samdomas tarnautojas Rusijos kariuomenės 58 lengvosios artilerijos brigadoje.
I pasaulinio karo metu mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
Nuo 1914 m. tarnavo 58 lengvosios artilerijos brigadoje.
1915 m. baigė karo mokyklą ir tapo artilerijos karininku.
1915 m. pateko į vokiečių nelaisvę, kontuzytas.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į 1 artilerijos pulką, suteiktas kapitono laipsnis.
1920 m. paskirtas Artilerijos sandėlių viršininku.
1923 m. pakeltas į majorus.
1924 m. paskirtas Centrinių artilerijos sandėlių viršininku.
1924 m. pačiam prašant paleistas į atsargą.
1925 m. patvirtintas Žemės reformos departamento direktoriumi, vėliau Žemės reformos valdybos valdytoju.
Buvo Šaulių sąjungos ir Vilniaus vadavimo sąjungos narys.
1957 m. mirė Kaune.

Apdovanojimai, įamžinimas

Šv. Anos 4, 3 ir 2 laipsnio ordinai (iki 1918 m.)
Šv. Stanislavo 3 ir 2 laipsnio ordinai (iki 1918 m.)
Šv. Vladimiro 3 laipsnio ordinas (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1.
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 29-30
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis