Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Jarumbavičius
Mokytojas, knygnešys
1901
Gavaltuva, Marijampolės r.
1881
Marijampolė
1972
Jonas Jarumbavičius
Svarbūs biografijos faktai

Baigė 3 skyrius valdinėje pradžios mokykloje Čystoj Būdoj (Marijampolės r.).
1901 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Paskirtas mokytoju į Vercijokų pradžios mokyklą (Lenkija).
Į Lietuvą grįžo išdirbęs privalomus trejus metus.
Mokytojavo Igliaukoje (Marijampolės r.), vėliau Mikališkyje, Sintautuose (Šakių r.).
Dirbdamas valdinėse mokyklose, slaptai pamokydavo vaikus iš lietuviškų vadovėlių.
1905 m. dalyvavo revoliucijoje.
1920 m. persikėlė į Marijampolę ir čia mokytojavo iki pensijos.
Marijampolėje dirbo mokyklos vedėju, pradžios mokyklų inspektoriumi.

Bibliografija, kiti darbai

Besimokydamas Veiverių mokytojų seminarijoje įsitraukė į moksleivių slapto ratelio veiklą, kurio nariai skaitė bei platino lietuvišką spaudą, vienu metu leido rankraštinį laikraštėlį.
Jodavo į Žiūrus-Gudelius pas Motiejų Markevičių parsigabenti lietuviškos spaudos.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 180
3. https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-66228489
4. Fotografijos originalas saugomas Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus archyve
5. https://www.limis.lt/valuables/e/805716/63858303
6. https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4392/3507