Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Konstantinas (Kostas)
Jankauskas
Pedagogas, knygnešys
1891
Užprūdžiai, Vilkaviškio r.
1870
Tauragė
1935
Konstantinas Jankauskas
Svarbūs biografijos faktai

1891 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Paskirtas mokytojauti į Mozūrų kraštą.
Grįžęs į Lietuvą platino lietuvišką spaudą.
Dėl carinės valdžios persekiojimo išvyko į JAV.
Į Lietuvą grįžo po 1905 m. revoliucijos.
Dirbo Žemaitijos mokykloje netoli Skuodo.
1918-1933 m. buvo Tauragės apskrities pradžios mokyklų instruktorius, vėliau inspektorius.

Bibliografija, kiti darbai

Rūpinosi lietuvių tautosakos, kalbos kultūros ir istorinių paminklų apsauga.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 175