Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jurgis
Gūžys (Gužys)
Pedagogas
1904
Rokeliai, Kauno r.
1885
Plungė
1948
Jurgis Gūžys
Svarbūs biografijos faktai

Vaikystėje daraktoriaus išmokytas skaityti lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
Lankė Aukštosios Panemunės pradžios mokyklą.
1898-1900 m. mokėsi Lomžos gubernijoje (Lenkija).
1904 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1904-1905 m. dirbo Dobrzyno pradžios mokykloje mokytoju. 1905 m. buvo Paskrzyno pradžios mokyklos mokytojas (Lenkija).
1906-1915 m. dirbo Kupreliškio pradžios mokyklos mokytoju.
1915 m. pasitraukė į Rusiją.
1915-1917 m. dirbo raštininku, vėliau vadovavo Karačiovo valdybos švietimo skyriui (Rusija). 1917-1918 m. buvo liaudies ūkio tarybos sekretorius.
1918 m. grįžo į Lietuvą.
1918-1919 m. dirbo Vyžuonų valsčiaus komitete.
1919-1920 m. tarnavo Vidaus reikalų ministerijoje. Buvo Komisijos Steigiamojo Seimo įstatymui paruošti reikalų vedėjas, vėliau Savivaldybių departamento valsčių dalies vedėjas.
1920-1929 m. buvo Anykščių vidurinės mokyklos vedėjas, vėliau direktorius, lietuvių kalbos ir geografijos mokytojas.
Nuo 1923 m. – Centro Komiteto Klaipėdos kraštui remti Anykščių skyriaus prezidiumo sekretorius.
1926-1929 m. buvo Anykščių smulkaus kredito draugijos banko valdybos narys.
1929-1931 m. – Šėtos valstybinės progimnazijos direktorius (Kėdainių r.).
1931-1940 m. – Radviliškio valstybinės gimnazijos direktorius.
1940-1941 m. – Šilalės progimnazijos direktorius.
1942-1943 m. – Žemaičių Naumiesčio progimnazijos direktorius (Šilutės r.).
1943-1944 m. – Kuršėnų progimnazijos direktorius (Šiaulių r.).
1944-1945 m. – Varnių progimnazijos direktorius (Telšių r.).
1945-1948 m. buvo Plungės gimnazijos rusų kalbos ir matematikos mokytojas.

Bibliografija, kiti darbai

Vadovavo Lietuvos šaulių sąjungos Anykščių skyriui.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (1938 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. http://www.kalvotoji.lt/2017/05/19/jurgis-gys-pirmasis-varni-gimnazijos-direktorius
3. https://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1004
4. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_8_7262
5. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve