Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Juozas
Grabauskas
Pedagogas
1891
Plutiškės, Kazlų Rūdos sav.
1873
Marijampolė
Juozas Grabauskas
Svarbūs biografijos faktai

1891 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo valdinėse pradžios mokyklose: Žiūrių (Vilkaviškio r.), Šipliškės, Gibų, Seinų (Lenkija).
Slaptai mokydavo paskutinės klasės mokinius lietuviškai skaityti, rašyti ir Lietuvos istorijos (apie tai savo prisiminimuose rašo knygnešys Motiejus Markevičius.).
Nepriklausomybės metais tarnavo telegramų agentūroje, Švietimo ministerijoje.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, vėliau: „Vilniaus žiniose“, „Šaltinyje“ ir „Viltyje“.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 152
3. http://www.spaudos.lt/dbaze/straipsniai/1455.htm
4. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_8_4673
5. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve