Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Aleksandras
Geniušas
1907
Aleksandras Geniušas
Svarbūs biografijos faktai

1907 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Nuo 1912 m. dirbo Kidulių (Šakių r.) pradžios mokyklos mokytoju. Aleksandras Geniušas keturias dienas per savaitę dėstė rusų ir dvi dienas – lietuvių kalba. Atgavus Nepriklausomybę, ta pati mokykla dirbo vien lietuviškai.
1935 m. paskirtas Kidulių pradžios mokyklos direktoriumi.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. https://www.kiduliai.sakiai.lm.lt/mokykla/istorija
3. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje