Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jurgis
Dargis
Pedagogas, teisininkas
1912
Skriaudžiai, Prienų r.
1884
Čikaga, JAV
1977
Jurgis Dargis brolis Uršulės
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Kaune šv. Kotrynos berniukų gimnazijoje su V. Borisevičiumi.
1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Baigė Lietuvos universitetą Kaune.
Buvo Marijampolės ir Kauno miestų Tarybų nariu.
Dirbo Taikos teisėju.
Buvo pirmasis Kauno apskrities Žemės reformos komisijos pirmininkas.
Pirmasis Savanorių Kūrėjų komisijos pirmininkas.
1930 m. Marijampolėje su kitais įkūrė muziejų „Sodžius“.
Dirbo Krašto apsaugos departamente juriskonsultu.
Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukė į Venesuelą, vėliau į JAV.
Palaidotas Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Bibliografija, kiti darbai

Studentų tautininkų korporantų „Neo Lithuania“ steigėjas su J. Basanavičiumi, J. Jablonskiu, P. Vileišiumi, B. K. Balučiu ir kt. Antrasis šios organizacijos pirmininkas (1923-1925 m.).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. https://timenote.info/lt/Jurgis-Dargis
3. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_5_3507
4. https://www.geni.com/people/Jurgis-Dargis/6000000037558641950
5. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve