Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Danielius
Kunigas, rašytojas
1904
Pavytė, Kauno r.
1885
Londonas, Kanada
1968
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1904 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokėsi Kauno dvasinėje seminarijoje.
1909 m. įšventintas kunigu.
Pusmetį studijavo Miunchene.
Nuo 1923 m. Zapyškio klebonas.
1932-1940 m. Igliaukos klebonas. Pastatytė kleboniją ir ūkio trobesius.
Buvo Simno ir Krosnos vikaras, Daukšių, Patilčių klebonas.
1941 m. dirbdamas Patilčių klebonu apkaltintas antisovietine veikla ir kalintas Marijampolės kalėjime.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
Vėliau gyveno Kanadoje.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė: „Trumpas katekizmas, skiriamas pradinei katekizacijai ir liaudies mokyklai“ (1913 m.), „Tikėjimo tiesos pagrindai katekizacijai“, „Amžinasis gyvenimas“ (1958 m.), „Mišių paslaptys“ (1959 m.), „Vaikų auklėjimas šeimoje“ (1959 m.).
Rašė į spaudą pedagoginiais ir katekizavimo klausimais.

Šaltiniai, publikacijos