Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Stasys
Dabulevičius
Karininkas, ūkininkas
1905
Panausupio k., Marijampolės r.
1886
San Paulas, Brazilija
1956
Stasys Dabulevičius
Svarbūs biografijos faktai

1905 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Po seminarijos baigimo mokytojavo.
1914-1918 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje.
Baigė Čiugujevo karo mokyklą Ukrainoje.
1919 m. grįžo į Lietuvą ir įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku i 2 pėstininkų pulko kulkosvaidžių kuopą. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais Panevėžio ir Daugpilio frontuose. Suteiktas kapitono laipsnis.
1920 m. paskirtas Tauragės komendantu.
1923 m. paskirtas Karo aviacijos ūkio dalies vedėju.
1925 m. pakeltas į majorus.
1926 m. paleistas į atsargą.
Ūkininkavo Pavytės k. (Kauno r.).
Vėliau emigravo į Vakarus.
1956 m. mirė San Paule (Brazilija).

Apdovanojimai, įamžinimas

Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinas (1920 m.)
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 378
3. https://www.plienosparnai.lt/page.php?249