Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Pijus
Dabulevičius
Pedagogas
1907
Pijus Dabulevičius
Svarbūs biografijos faktai

1907 baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1907 m. dirbo mokytoju Svėdasų rusiškoje trijų klasių pradinėje mokykloje.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. https://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=807
3. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje