Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Julius
Celiešius (Celiašius)
Pedagogas, knygnešys
1891
Pelekonys, Prienų r.
1873
Jieznas, Prienų r.
1943
Julius Celiešius
Svarbūs biografijos faktai

1891 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją (mokydamasis seminarijoje pasižymėjo kaip gabus visuomenininkas).
1893-1900 m. mokytojavo Lenkijos pradinėse mokyklose (Verciochuose, Zubrinkoje).
1900-1915 m. mokytojavo Miroslavo pradžios mokykloje.
Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją.
1918 m. paskirtas mokytoju į Jiezną.
1933 m. išėjo į pensiją.

Bibliografija, kiti darbai

Važinėdamas į Lietuvą atostogų ir atgal į darbą Lenkijoje, užvažiuodavo pas Kazį Grinių, kuris jam įduodavo lietuviškos spaudos, kurią gabendavo į Seinus, Jiezną ir kitur.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 41
3. https://www.limis.lt/valuables/e/805318/436079405?searchId=45807734
4. https://jieznoparapija.lt/2018/11/27/lietuvos-savivaldos-pradzia-1918-1921-m-lietuvos-valstybes-atkurimo-ir-jiezno-krasto-lietuviskos-savivaldos-simtmeciui
5. Fotografijos originalas saugomas Lietuvos švietimo muziejaus archyve