Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Petras
Barniškis
Mokytojas
1887
Jurkšai, Vilkaviškio r.
1868
Kaunas
1947
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Pilviškių pradžios mokykloje.
1887 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Vienerius metus tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje.
1889 m. buvo paskirtas į Suvalkų gubernijos Augustavo apskrities Krasnoboro valsčiaus dviklasę pradinę mokyklą.
1901 m. pradėjo dirbti Vištyčio (Vilkaviškio r.) valsčiaus pradinėje mokykloje.
1911 m. pradėjo dirbti Aukštojoje Panemunėje (Kaunas).
1915 m. dėl karo pasitraukė į Rusiją.
1916 m. pradėjo dirbti Masliankos pradinėje mokykloje (Rusija).
1921 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Vandžiogalos (Kauno r.) pradžios mokyklos vedėju.
1931 m. paskirtas Kauno miesto 3-os pradžios mokyklos vedėju.
1933 m. išėjo į pensiją.
1947 m. mirė, palaidotas miesto kapinėse, vėliau palaikai perkelti į Eigulių kapines.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. https://www.voruta.lt/mokytojas-petras-barniskis
3. Atestato originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje