Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Adomas
Balynas (Balinas)
Pedagogas
1904
Žaunieriškiai, Alytaus r.
1884
Žaunieriškiai, Alytaus r.
1940
Adomas Balynas
Svarbūs biografijos faktai

1904 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Paskirtas į Švelios mokyklą (Lenkija).
Po metų perkeltas į Lietuvą. Mokytojavo Bardauskų, Gižų, Kriaunių mokyklose.
Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją.
1917-1918 m. lankė „Saulės“ draugijos pedagoginius kursus Voroneže (Rusija).
1918 m. grįžo į gimtinę – Žaunieriškius.
Nuo 1918 m. Alytaus apskrities mokyklų inspektorius.
1919 m. pradėjo mokytojauti Alytaus vidurinėje mokykloje (laikomas Alytaus gimnazijos steigėju).
1922 m. apsigyveno Žaunieriškiuose.
Palaidotas Rumbonių kapinėse.

Bibliografija, kiti darbai

Besimokydamas Veiverių mokytojų seminarijoje palaikė ryšius su knygnešiu Pijumi Bukšnaičiu, iš kurio gaudavo lietuviškos spaudos.
Nuo 1919 m. bendradarbiavo spaudoje: „Lietuvos ūkininke“, Alytaus dzyve“, „Dzūkų bizune“ ir kitur (slapyvardis Randorius Ignas).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 23
3. https://www.limis.lt/valuables/e/805318/210000005225326?searchId=63802380
4. https://www.limis.lt/valuables/e/805318/210000001683298
5. https://www.dainavoskrastas.lt/vietoves/alytaus-seniunija
6. https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1BC1R0000156491
7. Fotografijų originalai saugomi Lietuvos švietimo muziejaus archyve