Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Stasys
Baltrušis (Baltrušaitis)
Pedagogas
1914
Girininkai, Kauno r.
1893
Ukmergė
1950
Stasys Baltrušis
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje.
1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Seminarijoje išmoko griežti smuiku ir groti valtorna (ja grodavo ir seminarijos orkestre), dainavo moksleivių chore baritonu.
1915-1916 m. mokytojavo Kauno pradžios mokykloje.
1916-1919 m. lietuvių kalbos mokytojas Kauno miesto „Saulės“ draugijos gimnazijoje.
1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris Marijampolės karo komendatūroje.
1919 m. gavo karo valdininko laipsnį (leitenanto).
1920 m. generalinio štabo kanceliarijos raštvedys, generalinio štabo kanceliarijos viršininkas. Dirbo Suvalkų karo komendatūroje. Intendantūros jaunesnis karininkas 12 Kauno pėstininkų pulke.
1926 m. išėjo į atsargą.
Nuo 1926 m. Rokiškio apskrities atsargos mokytojas, Vaičiuliškio (Ukmergės apskritis) mokyklos vedėjas.
Nuo 1927 m. Ukmergės pradžios mokyklos Nr. 1 vedėjas.
1940 m. tarnavo 4 artilerijos pulke Ukmergėje. Paskirtas 262 šaulių pulko rusų kalbos mokytoju ir vertėju.
1941-1944 m. mokytojavo dr. J. Basanavičiaus pradžios mokykloje, vėliau Ukmergės Užupio mokykloje.
1945-1946 m. mokytojavo Ukmergės berniukų gimnazijoje.
1947-1950 m. mokytojavo Ukmergės V. Žvirblio mokytojų seminarijoje.

Bibliografija, kiti darbai

Ukmergės savivaldybės narys.
Vadovavo naujos mokyklos statybai Ukmergėje (1930 m.).

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1932 m.).
Savanorio kūrėjo ir Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medalis.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Romualdas Baltrušis. Atsiminimų pynė. Kaunas: Technologija, 2018, p. 15, 17, 19, 21
3. https://www.versme.lt/Baltosios_knygos/savanoriai/Veiveriu.htm
4. https://lietuve.lt/savanorio-sunus-romualdas-baltrusis-vasario-16-oji-pazadino-lietuva
5. https://www.ukzinios.lt/pdffailai/kai-miesto-akmenys-prabyla/2018-05-04-Kai-miesto-akmenys-prabyla.pdf
6. Fotografijos originalas saugomas Romualdo Baltrušio šeimos archyve