Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Augustas
Jakučionis
Pedagogas, rašytojas
1904
Daugirdėliai, Alytaus r.
1884
Kaunas
1969
Augustas Jakučionis
Svarbūs biografijos faktai

1904 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo Lenkijos pradinėse mokyklose.
1905 m. Lietuvių mokytojų sąjungos vienas steigėjų.
1915-1916 m. Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos vedėjas.
1919 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos veikloje.
1919 m. dirbo Švietimo liaudies komisariato knygyno vedėju.
1920 m. buvo paskirtas dirbti Kauno „Aušros“ gimnazijoje mokytoju, kartu studijavo Aukštuosiuose kursuose.
1922 m. tęsė studijas Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakultete.
1929 m. jis buvo atleistas iš pareigų ir paskirtas į Kretingos apskrities Mančių pradinę mokyklą, tačiau jis atsisakė vykti į Žemaitiją, nes norėjo likti Kaune.
Iki 1940 m. vertėsi vadovėlių rašymu ir platinimu.
1940-1941 Švietimo liaudies komisariato Suaugusiųjų švietimo valdybos referentas.
1945-1949 m. Pedagoginės literatūros leidyklos redaktorius.
1949 m. išėjęs į pensiją vis rečiau dalyvaudavo pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje.
Spaudoje pasirašinėjo Juokų Senio, Jurgio Taučiabalio ir kitais slapyvardžiais.

Bibliografija, kiti darbai

Nuo 1907 m. bendradarbiavo „Lietuvos ūkininke“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Mokykla ir visuomenė“, „Beraštis“. Pasirašinėdavo Juokų Senio, Jurgio Taučiabalio ir kitais slapyvardžiais.
Pradinėms mokykloms ir gimnazijų pirmosioms klasėms parengė vadovėlius: „Kelias į šviesą“ (trijų dalių elementorius: 1 dalis – 1916 m., 2 dalis – 1921 m., 3 dalis – 1933 m.), „Pirmoji pradžia“ (1928 m.), „Aplinka ir kraštas“ (1932 m.), „Praktiška rašymo ir skaitymo metodika“ (1934 m.), „Oras, vanduo, žemė“ (1934 m.), „Gamtos vadovėlis“ (1936 m.), „Negyvoji gamta“ (1936 m.), „Augalai“ (1936 m.), „Elementorius suaugusiems“ (1941 m.).

Šaltiniai, publikacijos