Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Asevičius
Karininkas
1917
Viščiakaimis, Vilkaviškio r.
1896
Kaunas
1942
Vincas Asevičius
Svarbūs biografijos faktai

1917 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1919 m. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
1919 m. baigė Karo mokyklą.
1919 m. suteiktas leitenanto laipsnis.
1919 m. paskirtas į Pirmąjį atsargos batalioną.
1920 m. išvyko į frontą. Dalyvavo kautynėse su lenkais.
1920 m. perkeltas į formuojamą šarvuočių būrį, vėliau paskirtas šarvuočio „Šarūnas“ komendantu.
1923 m. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus.
1924 m. perkeltas į Šarvuočių rinktinę. Perėmė šarvuotos autokuopos vado pareigas.
1925 m. suteiktas kapitono laipsnis.
1927 m. paskirtas tankų bataliono vadu, vėliau Šarvuočių rinktinės vadu.
1929 m. suteiktas majoro laipsnis.
1935 m. perkeltas į kariuomenės intendantūrą.
1936 m. perkeltas į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę, paskirtas technikos skyriaus viršininku.
1939 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis ir pačiam prašant paleistas į atsargą.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinas (1928 m.)
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929 m.)
Gedimino 4 laipsnio ordinas (1931 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-asevicius
3. https://etnografijavilkaviskis.lt/asevicius-vincas
4. Vilius Kavaliauskas. Vilkaviškio krašto karžygiai (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.), Vilnius: Lodvila, 2012, p. 276