Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas
Žmuidzinavičius
Dailininkas, pedagogas
1894
Seirijai, Lazdijų r.
1876
Kaunas
1966
Antanas Žmuidzinavičius
Svarbūs biografijos faktai

1894 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1898-1902 m. mokėsi Varšuvoje piešimo klasėse ir W. Gersono privačioje studijoje.
1905-1906 m. mokėsi Colarossi ir Vitti akademijose Paryžiuje.
1906 m. dalyvavo M. Petrausko operoje Birutė.
1907 m. su kitais įkūrė Lietuvių dailės draugiją (1907-1915 m. ir 1926-1928 m. valdybos pirmininkas; 1908-1909 m. ir 1922-1924 m. lankydamasis Jungtinėse Amerikos Valstijose rinko draugijai lėšas).
1908-1912 m. keliavo po Vakarų Europą (1908 m. tobulinosi Miunchene, m. 1912 m. – Hamburge).
1926-1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje.
1929-1934 m. Šaulių sąjungos centro valdybos, 1940 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas.
1944-1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, profesorius (1947 m.).
1951-1953 m. dėstė Lietuvos dailės institute.
1953-1966 m. dėstė Kauno politechnikos institute.
1944-1959 m. (su pertraukomis) LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. SSRS dailės akademijos narys korespondentas (1958 m.).

Bibliografija, kiti darbai

Dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės parodose Vilniuje (1907-1914 m., su kitais surengė pirmąją); svarbiausios individualios – Vašingtone (1922 m.); Čikagoje, Niujorke (abi 1924 m.); Kaune (1927 m., 1936 m., 1940 m., 1956 m., 1961 m., 1963 m., 1966 m.); Maskvoje (1951 m.); Vilniuje (1956 m.).
Daugiausia nutapė peizažų („Dzūkų kaimelis“ 1906 m.; „Nemunas prieš audrą“ 1917 m.; „Tinklai džiūsta“ 1926 m.; ciklas „Čia bus Kauno jūra“ 1953-1959 m.); portretų (T. Daugirdo, 1910 m., P. Rimšos, 1911 m.); buitinio žanro („Per kiaurą naktį“ 1906 m., „Linų kūlimo talka Žemaitijoje“ 1926 m.) ir religinių paveikslų.
Apipavidalino knygų (A. Jaroševičiaus „Lietuvių kryžiai“ 1912 m.), sukūrė taikomosios grafikos (plakatų, pašto ženklų, lito banknotų).
Sukaupė lietuvių liaudies dailės dirbinių, archeologinių, etnografinių senienų (kolekcija ir A. Žmuidzinavičiaus kūriniai saugoma 1966 m. dailininko gyvenamajame name Kaune įkurtame muziejuje), velnių (eksponuojama ten pat 1982 m. įkurtame „Velnių muziejuje“) kolekciją.
Paskelbė straipsnių tautodailės ir meno klausimais, parašė atsiminimų knygą „Paletė ir gyvenimas“ (1961 m.), eiliuotų pasakėčių. Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vilniuje, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Tretjakovo galerija Maskvoje.

Apdovanojimai, įamžinimas

Gedimino 3-ojo (1928 m.) ir 2-ojo (1936 m.) laipsnio ordinai.
Atminimo lenta Kaune, Putvinskio g. 64.
1989 m. Seirijų gimnazijai suteiktas Antano Žmuidzinavičiaus vardas.
Antano Žmuidzinavičiaus vardu pavadintos gatvės: Kaune, Alytuje, Seirijuose, Miroslave, Balkūnuose.

Šaltiniai, publikacijos